Kontakty


Moravské Budějovice
Dopravní 127,
tel.,fax: 702 146 443
e-mail: qellan.obchod@qellan.cz

Třebíč
Karlovo nám. 16,
tel.: 702 146 442
e-mail: qellan.obchod@qellan.cz
Návrat na úvodní stránku

Plastová okna a dveře

Zde se můžete dozvědět pár zajímavostí o oknech vůbec (nejenom o plastových).
Vlastnosti plastových dveří jsou obdobné, rozdíl proti oknům je pouze v robustnější konstrukci.

Tepelně izolační schopnosti

To je většinou hlavní důvod, proč si dnes lidé pořizují plastová okna. Podle některých publikací uniká až 30% tepla z domů právě díky špatným izolačním vlastnostem oken. To dávno věděli už naši předkové. Proto také můžete vidět u starých domů menší okna než u novějších. Takové domy měly mnohem menší spotřebu energie na topení, ovšem za cenu menšího přístupu denního světla.
Na tepelnou prostupnost mají vliv dvě konstrukční součásti oken - rám a zasklení - a u nich tzv. tepelné mosty, místa, kudy uniká nejvíce tepelné energie. U klasických oken není problém v dřevěném rámu, protože dřevo má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Ani sklo není hlavním důvodem úniku tepla. Prostup tepla sklem je podobný u všech druhů oken (kromě speciálních druhů skel). Hlavní chyba je v konstrukci okna. U klasických oken je mezi skly značně velký prostor, který navíc ještě není hermeticky oddělen od okolí. Výsledkem je velká cirkulace vzduchu mezi skly. Při této cirkulaci přenáší vzduch teplo od vnitřního skla k vnějšímu - to je nejvýznamnější tepelný most u klasických oken.
U plastových oken jsou tepelně řešeny obě konstrukční součásti. Rám okna je tvořen z plastových profilů se speciální konstrukcí. Samotný plast nemá tak dobré tepelné vlastnosti jako dřevo, proto je rám konstruován tak, že je tvořen několika dutinami. Dutiny rozdělují vnitřek profilu na malé prostory, ve kterých je, právě díky malému prostoru, omezena cirkulace vzduchu a tím i přenos tepla od vnitřní stěny ke vnější. Zasklení je tvořeno zasklívacími bloky, které se skládají ze dvou (nebo i tří) skel s hermeticky uzavřeným vnitřním prostorem. Prostor mezi skly je úzký, což omezuje možnost cirkulace vzduchu, navíc je mezi skly místo vzduchu některý ze vzácných plynů, které mají větší tepelný odpor (dřívější praxe s odsáváním vzduchu se neosvědčila, protože, díky podtlaku uvnitř okna, se časem vzduch dovnitř stejně dostal). Podrobnější informace o konstrukci skel najdete v rubrice "Izolační skla".

Údržba oken

Řada lidí začne o plastových oknech uvažovat většinou právě v době, kdy jejich původní dřevěná okna vyžadují ráznější udržovací zásah. Výhodou oken z plastu je jejich snadná údržba. K tomu stačí podle potřeby provést omytí rámů některým z doporučených čisticích prostředků. POZOR na použití čistidel, které mohou poškrábat (čistidla s pískem) nebo poleptat (čistidla s rozpouštědky) hladký povrch plastu - následkem může být větší pracnost při umývání. Odpadá pravidelné lakování, případně i opalování oken, problémy s loupáním barvy, tlením dřeva a podobně. Doba životnosti plastových oken není přesně stanovena, odhaduje se zatím asi na 30 let.
Při pořizování plastových oken je důležité si zjistit kvalitu dodávaného plastu. Starší plastové profily byly sice levnější, ale kvalita povrchu a stálost barvy nebyly nejlepší.
Čištění skel je stejné u všech typů oken, tam Vám plastová okna poskytnou stejný "komfort", snad jen s tím rozdílem, že umýváte vždy pouze dvě skla místo čtyř.

Cena

Do ceny oken je potřeba zahrnovat pořizovací náklady a náklady na jejich pozdější údržbu. V tomto ohledu Vám mohou plastová okna nabídbout docela slušné vyhlídky. V současné době si můžete vybrat mezi klasickými dřevěnými okny, eurookny, plastovými okny a hliníkovými okny. Klasická okna jsou sice levná při pořizování, ale následná údržba a tepelné ztráty je odsuzují k použití v nenáročných prostorech s malými požadavky na tepelnou izolaci. Eurookna mají podobnou konstrukci jako plastová okna, jen s tím rozdílem, že rám je tvořen speciální dřevěnou kontrukcí využívající dobré tepelně izolační vlastnosti dřeva. Jejich nevýhodou je vyšší cena a vyšší nároky na údržbu, odpovídající dřevěnému materiálu. Moderní hliníková okna jsou velmi dobrá ve všech směrech, problémem je snad jen větší srážení vlhkosti na vnitřku rámu. Tomu však odpovídá jejich značně vyšší cena a navíc se nehodí esteticky do každého prostředí.

Návrat na úvodní stránku