Kontakty


Moravské Budějovice
Dopravní 127,
tel.,fax: 702 146 443
e-mail: qellan.obchod@qellan.cz

Třebíč
Karlovo nám. 16,
tel.: 702 146 442
e-mail: qellan.obchod@qellan.cz
Návrat na úvodní stránku

Izolační skla

Dobré izolační vlastnosti jsou většinou hlavním důvodem, proč lidé uvažují o náhradě starých oken novými. Důležité je uvědomit si, co vlastně od nových oken očekáváme a podle toho pak vybírat.

Typy skel, konstrukcí a izolačních vlastností

  • skleněné výplně mohou být běžného typu, barevná a smaltovaná skla nebo různé typy pokovených skel
  • v konstrukci se zasklívací bloky liší různou šířkou mezery mezi skly, plynem v mezeře a počtem skel
  • tepelně izolační vlastnosti jsou dány konstrukcí i typem skla a tyto vlastnosti jsou vyjádřeny součinitelem prostupu tepla [W/m2K], který bývá v rozmezí od 3,8 (úzká obyčejná dvojskla, plněná vzduchem) až po 0,8-0,7 (nejkvalitnější pokovená dvoj- a trojskla plněná plynem krypton)

Druhy skel podle izolačních vlastostí

  • standardní izolační skla - základní typ izolačních skel, které se používají pro méně náročné použití. Jejich součinitel prostupu tepla bývá v rozmezí 3,4 až 2,8.
  • izolační skla se zesílenou tepelnou izolací - zlepšené vlastnosti jsou dány použitím netečných plynů mezi skly a speciálně pokovených vnitřních skel, které odrážejí tepelnou energii zpět do místnosti. Jejich součinitel prostupu tepla bývá v rozmezí 2,9 až 0,7 podle konstrukce a použitého plynu mezi skly.
  • protisluneční izolační skla - hodí se k zasklívání větších ploch, kde by velký prostup slunečního záření nadměrně ohříval vnitřní prostor. Skla mohou být absorbční, která sluneční energii pohlcují, případně mohou být i reflexní, která část záření odrážejí.
  • zvukově izolační skla - hodí se do objektů v blízkosti dálnic, křižovatek, letišť a pod. Zvukové izolace se dosahuje rozdílnou tloušťkou skleněných tabulí, použitím těžkého plynu mezi skly a použitím vrstveného skla. Důležitý je i výběr správného typu konstrukce podle výšky frekvence zvuku, před kterým má sklo chránit - liší se pro nízké a pro vysoké frekvence. Použití vrstveného skla navíc přináší i lepší bezpečnostní charakteristiku.
  • izolační skla s bezpečnostní charakteristikou - bezpečnost je zde chápána ve dvou rovinách. Bezpečnost proti poranění při rozbití skla a bezpečnost jako ochrana před vloupáním a vandalizmen. Jedná se o skla tvrzená, vrstvená a kombinace s drátěnou vložkou, která navíc značně zvyšuje i požární odolnost.
  • izolační skla s potiskem a smalty - uplatňují se především jako fasádní skla, ale použitím technologie sítotisku se výrazně prosazují i v interiérech. Smalt lze prakticky nanášet na všechny typy skel.


Návrat na úvodní stránku